TEAMBUILDING, KICK-OFF OCH INLEDANDE ENERGIKICK

VID SÄLJ/ ANDRA UTBILDNINGAR

 

Med musik, massor av färg, breda penslar målar vi och ökar kreativiteten och glädjen. Det kreativa måleriet är ett verktyg för att utveckla förmågorna i arbetslivet och privatlivet.

Utvecklar grupper och medarbetarna samt fokuserar och tar till vara på gruppens olika kompetenser.

Aktiviteten kan hållas som en del av ett personalvårdsprogram, t.ex. i teambuildingsyfte eller som en kick-off. Aktiviteten kan även ingå som ett energigivande inslag för en ledningsgrupp.

Aktiviteten kan ges för mellan 4 och 100+ deltagare 
och kan läggas upp att omfatta mellan 1 till 3 timmar.                          Vid större grupper kan aktiviteten delas upp i två omgångar. Aktiviteten kan givetvis skräddarsys för att passa gruppens behov och önskemål.

 

KREATIVTMÅLERI02 KOMMER TILL ER

Aktiviteten kommer till er eller den plats ni önskar t.ex. en konferensanläggning. Kreativtmåleri02 verkar i Stockholm och mälardalen men kan givetvis komma till er i övriga landet.

 

KREATIVA SAMMARBETSÖVNINGAR FÖR GRUPPER MELLAN 4 - 100+ DELTAGARE

Man kan ha aktiviteten för en ledningsgrupp som en energikick eller en del av ett planeringsmöte för verksamhetschefer, personalgrupper som tillsammans arbetar fram sina nya mål. Aktiviteten kan även anpassas till större grupper såsom 100+ och kan skräddarsys efter gruppens behov och önskemål.

 

EN NORMALAKTIVITET INNEHÅLLER FYRA DELMOMENT


AVSLAPPNING

Du behöver tid och ro för att känna lusten att skapa. Aktiviteten inleds därför med musik och kortfattad handledning i avslappning. Olika uppgifter och musik under aktivitetens gång ska få dig att våga skapa och vara kreativ.

ENSKILT MÅLERI

Under aktivitetens gång får du nya uppgifter till varierad musik och kommer att upptäcka att erfarenheter, styrkor och idéer kommer att visas i dina bilder så att du själv kan nå fram till dina lösningar och mål.

GEMENSAMT MÅLERI

Till musik målar vi med de övriga deltagarna för att utvecklar gruppen. Vi använder massor av färg och breda penslar för att känna på materialet och skapar tillsammans och fokuserar mot gemensamma mål.

PRESENTATION

Genomgång av enskilt och gemensamt arbete där vi diskuterar och gläds åt resultatet. Avslutningen ger möjlighet för dig själv att mer konkret levandegöra innehållet i dina bilder.

INRAMNING OCH BESKÄRNING
AV BILDER

Kreativtmåleri02 kan även beskära och rama in bilderna så att deltagarnas egna bilder kan inspirera och levandegöra visionen om den gemensamma arbetsplatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÅGRA AV ALLA TUSENTALS FANTASTISKA BILDER MÅLADE AV DELTAGARNA